Тинејџери (12-19)
Консултирајте се со вашиот локален Хелен Дорон центар за да го пронајдете идеалниот курс за вашето дете.
Teen Talent (A2)‎
Teen Talent (A2)‎

Рок ѕвезди, заработка на пари, спасување на планетата, годишен одмор—се само некој од провокативните наслови кој ги содржат песните, расказите и активностите креирани само за овој курс.

Оваа програма е за ученици со познавање на говорен и пишан англиски јазик и читање, кои имаат завршено со А1 ниво од англискиот вокабулар и граматика според Општата Европска Референтна Рамка.

Првата програма за англиски за тинејџери, Teen Talent е базирана на приказна која се одвива низ целиот курс. Приказната прикажува група на тинејџери и нивниот сон да станат познати. Рок ѕвезди, заработување пари, спасување на планетата, патувања за време на распуст, се само некои од темите кои се обработени во песните, приказните и активностите кои го сочинуваат Teen Talent. Секој дел се состои од две епизоди кои учениците ги слушаат на цедињата и потоа читаат на час. Приказните се полни со неизвесни, смешни и интересни факти при што се истакнуваат важните вредности кои стимулираат повисоко ниво на дискусија.

Учениците откриваат нови гледишта, да размислуваат и да се развиваат, сè на Англиски. Тие учат техники кои вклучуваат читање кои се во согласност со нивото А2- вокабулар и граматика според Општата Европска Референтна Рамка.

Возраст
11 до 15 години
Број на лекции
40 часови (80 часови ако е два пати неделно)
Научен Вокабулар
3000 зборови
Должина на лекција
60-90 минути
Возраст
11 до 15 години
Број на лекции
40 часови (80 часови ако е два пати неделно)
Научен Вокабулар
3000 зборови
Должина на лекција
60-90 минути

Оваа програма е за ученици со познавање на говорен и пишан англиски јазик и читање, кои имаат завршено со А1 ниво од англискиот вокабулар и граматика според Општата Европска Референтна Рамка.

Првата програма за англиски за тинејџери, Teen Talent е базирана на приказна која се одвива низ целиот курс. Приказната прикажува група на тинејџери и нивниот сон да станат познати. Рок ѕвезди, заработување пари, спасување на планетата, патувања за време на распуст, се само некои од темите кои се обработени во песните, приказните и активностите кои го сочинуваат Teen Talent. Секој дел се состои од две епизоди кои учениците ги слушаат на цедињата и потоа читаат на час. Приказните се полни со неизвесни, смешни и интересни факти при што се истакнуваат важните вредности кои стимулираат повисоко ниво на дискусија.

Учениците откриваат нови гледишта, да размислуваат и да се развиваат, сè на Англиски. Тие учат техники кои вклучуваат читање кои се во согласност со нивото А2- вокабулар и граматика според Општата Европска Референтна Рамка.