Деца (9-12)
Консултирајте се со вашиот центар за најдобрата програма за вашето дете
Paul Ward Explores‎
Paul Ward Explores‎

Осум оригинални песни, приказни и активности кој ке им помогнат на децата да го подобрат својот говерен и пишан англиски јазик. Учениците ке запознаат преку 1800 нови зборови преку забава.

 Оваа програма е одлична за ученици на возраст од 8 -14 години кои првпат се среќаваат со англискиот јазик како и за ученици кои продолжуваат со програмите и сакаат да се здобијат со ниво А1 од Општата Европска Референтна Рамка. Преку осум оригинални песни , приказни и забавни активности учениците ќе бидат мотивирани и вклучени во авантурите на Пол Ворд низ целиот свет. На секој час учениците му се придружуваат на Пол Ворд на возбудливите патувања низ светот, среќаваат нови пријатели и учaт за разни култури и држави. Со оваа програма учениците учат 1800 зборови, програмата исто така вклучува слушање и читање со разбирање, пишување, и правење тестови за оценка напредокот на учениците.

Учениците учат да зборуваат на англиски јазик природно, како мајчин јазик преку приказни, песни, зборување и игри, исто така и ги зајакнуваат своите способности во делот на фонетиката, читањето и пишувањето.

Возраст
8 до 14 години
Број на лекции
40 часoви (80 часови ако е двапати неделно)
Научен Вокабулар
1800 зборови
Должина на лекција
60-90 минути
Возраст
8 до 14 години
Број на лекции
40 часoви (80 часови ако е двапати неделно)
Научен Вокабулар
1800 зборови
Должина на лекција
60-90 минути

 Оваа програма е одлична за ученици на возраст од 8 -14 години кои првпат се среќаваат со англискиот јазик како и за ученици кои продолжуваат со програмите и сакаат да се здобијат со ниво А1 од Општата Европска Референтна Рамка. Преку осум оригинални песни , приказни и забавни активности учениците ќе бидат мотивирани и вклучени во авантурите на Пол Ворд низ целиот свет. На секој час учениците му се придружуваат на Пол Ворд на возбудливите патувања низ светот, среќаваат нови пријатели и учaт за разни култури и држави. Со оваа програма учениците учат 1800 зборови, програмата исто така вклучува слушање и читање со разбирање, пишување, и правење тестови за оценка напредокот на учениците.

Учениците учат да зборуваат на англиски јазик природно, како мајчин јазик преку приказни, песни, зборување и игри, исто така и ги зајакнуваат своите способности во делот на фонетиката, читањето и пишувањето.