Деца (4-9)
Консултирајте се со вашиот центар за најдобрата програма за вашето дете
Fun with Flupe‎
Fun with Flupe‎

Fun with Flupe ги следи авантурите на младиот Пол Ворд откако тој влегува во неговата книга со римувани песнички за деца, со цел да им помогне на веселата Грени Фикс и разиграниот и весел Флуп да ги поправат нештата кои тргнале во погрешна насока во светот на римите – а при тоа учениците го изучуваат говорниот англиски јазик.

Fun with Flupe ги следи авантурите на младиот Пол Ворд откако тој влегува во неговата книга со римувани песнички за деца, со цел да им помогне на веселата Грени Фикс и разиграниот и весел Флуп да ги поправат нештата кои тргнале во погрешна насока во светот на римите – а при тоа учениците го изучуваат говорниот англиски јазик.

Преку повторувано слушање на овие авантури, позитивен фидбек и забавна интеракција, учениците изучуваат основен вокабулар од 650 зборови, правилен изговор, како и основи на структурата на речениците на англиски јазик. Програмата вклучува 25 песни и многу рими, кои ја развиваат фонемската свесност на детето, како и неговите вештини за почетно читање.

Fun with Flupe е соодветна за почетници или како програма која ќе се изучува после Toddler’s Best Start  или It’s a It’s a Baby Dragon..

 

Возраст
3 до 5 години
Број на лекции
40 часови (80 часови ако е два пати неделно)
Научен Вокабулар
650 words
Должина на лекција
45-60 минути
Возраст
3 до 5 години
Број на лекции
40 часови (80 часови ако е два пати неделно)
Научен Вокабулар
650 words
Должина на лекција
45-60 минути

Fun with Flupe ги следи авантурите на младиот Пол Ворд откако тој влегува во неговата книга со римувани песнички за деца, со цел да им помогне на веселата Грени Фикс и разиграниот и весел Флуп да ги поправат нештата кои тргнале во погрешна насока во светот на римите – а при тоа учениците го изучуваат говорниот англиски јазик.

Преку повторувано слушање на овие авантури, позитивен фидбек и забавна интеракција, учениците изучуваат основен вокабулар од 650 зборови, правилен изговор, како и основи на структурата на речениците на англиски јазик. Програмата вклучува 25 песни и многу рими, кои ја развиваат фонемската свесност на детето, како и неговите вештини за почетно читање.

Fun with Flupe е соодветна за почетници или како програма која ќе се изучува после Toddler’s Best Start  или It’s a It’s a Baby Dragon..