fbpx
 
 
Македонија
  • Англиски за деца

    We prepare young learners from 3 months to 19 years for a future of success.

    Find a Learning Centre
 

Политика на приватност

Политиката на Helen Doron, Ltd. (ХД) е дека сите лични податоци добиени преку оваа интернет страна се приватни и доверливи. Такви лични податоци вклучуваат но не се ограничени само на целосно име: поштенска, мејл или ИП адреса: број на телефон и мобилен на посетителите на страната. Затоа што приватноста на нашите посетители ни е важна, ХД ја одржува следната политика на приватност за да ги заштити Вашите лични податоци:
1. Со пристапувањето кон оваа страна, корисниците се согласуваат со условите на ХД политиката за приватност за собирањето, употребата и објавувањето на лични податоци како што е опишано подолу. ХД не собира, употребува или објавува лични податоци на ниеден корисник за ниедна цел, освен опишаните подолу, без согласноста на корисникот како што наложува законот.
Податоците кои ние ги собираме:
а. Податоци за активност на страната: Нашиот сервер автоматски собира и помни одредени податоци од секој корисник кој ја посетува страната. Овие податоци за пристап вклучуваат но не се ограничени само на корисничката ИП адреса, корисничко име (ако е достапно), датум и време на посета и документите на кои пристапил. Овие податоци исто така содржат и инфорации ако корисникот кликнал на на надворешен линк да пристапи до ХД страната. Податоците за пристап на ХД се користат единствено за перформанси, арминистрирање на страната и преглед на безбедноста. Тие не се продаваат ниту делат во никој случај со трети страни.
б. Колачиња: ХД страната употребува колачиња за автентификација и безбедносни цели. Податоците собрани преку колачиња се употребуваат само да се одржи конекцијата и сесијата на еден корисник на ХД серверот. Овие податоци не се делат ниту продаваат на трета страна за ниедна цел.
В. Лични податоци: Личните податоци како ието на корисникот, личниот телефонски број и поштенсак или мејл адреса се собираат само кога се доброволно доставени преку некој од формуларите за контакт на ХД страната или преку мејл пратен директно до ХД. Сите лични податоци од оваа природа, собрани на овој начин се користат само од ХД претставникот или одделот назначен да одговори на барањето на корисникот и се користат единствено да се одговори на неговото барање. Личните податоци од оваа природа нема да бидат продадени на трета страна ниту пак такви податоци ќе бидат додадени во мејл листа.
2. Оваа страна содржи линкови до интернет страни на трети страни и/или снабдувачи со содржина. Оваа политика на приватност не е применлива за интернет страните на трети страни и снабдувачи со содржина, ниту пак ХД е одговорно за содржината до која се поврзувате или се снабдувате.
3. Било која промена на политиката на приватност ќе биде објавена на оваа интернет страна. Промените во политиката нема да променат како ХД се однесува кон претходно собраните лични податоци.