Helen Doron English ви ја најавува новата кампања „Young Heroes on The Move!“

Helen Doron English со задоволство го најавува својот најнов проект во рамките на меѓународната кампања „Young Heroes“, која овозможува на децата ширум светот да ги претстават вредностите на Helen Doron English во нивните животи и да ги инспирираат други. Оваа кампања, инспирирана

Read more