Mirë se vini në Helen Doron

Helen Doron English është një institucion botëror me 30 vjet të suksesshëm në të mësuarit e anglishtes për fëmijët në secilën moshë. Më shumë se 1,5 milliona nxënës flasin anglisht sot, duke e falenderuar Helen Doronin.
Pse Helen Doron English? Sepse kemi kurse më të mira të cilat janë zhvilluar nga eksperte me pervojë në të mësuarit e gjuhës angleze dhe kemi mësuesit e stërvitur.

Fëmijët adhurojnë të mësuarit me Helen Doron English.