fbpx
 
 
Македонија
 

Стимулираните бебиња се попаметни и посреќни

baby word

 

Родителите знаат дека првите месеци од животот се од витално значење за благосостојбата на нивните деца. Иако учење продолжува во текот на животот, постои посебен прозорец на можности за постојан раст на мозокот и стимулација што се случува во првите години од животот. Овој период е од витално значење за мозочниот развој на детето. Познато е дека колку порано детето добива можности за стимулација ( сензорна, физичка и јазична), толку поверојатно е дека мозокот побрзо ќе расте, ќе има поголемо искористување на мозочниот потенцијал и вештини ќе бидат оптимизирани.
За да го разбереме развојот на мозокт на детето ќе го погледнеме развојот на големината на мозокот и обемот на главата кај децата:
Во период на зачнувањето има само една оплодена клетка. Девет месеци подоцна детето има глава во обем од 35 см. Две ипол години подоцна главата на детето има обем околу 50 см, што значи дека пораснала за 15 см, додека во наредните 17 години главата ќе порасне за само 5 см повеќе.
9 месеци —– 35 см
21 месеци —– 15 повеќе (50 см во обем)
231 месец (19 години) —— 5 см повеќе ( околу 55см)
Овој приказ ни дава јасна слика во кој приод се развива мозокот и кога се стекнува и развива интелигенцијата на децата, развојот на мозочните и физичките вештини и комуникациските способности.
Период на раното детство е експлозивен старт на учење и раст и развој на мозокот.

Кај бебето во матката се создаваат милијарди и милијарди мозочните клетки пред раѓањето. Оние мозочните клетки само чека стимулација за да се создаде мрежи, кои ќе им овозможат на детето да го гледа, слуша, чувствува и развие чуство за вкус и мирис. Правилната стимулација, исто така, ја подобрува мобилноста т.е физичката состојба (преку стимулација на вестабуларниот апарат), јазик и изразувањето, и рачните вештини ( фина моторика).
Затоа е многу лесно до шестата година да направите интелигентно дете. После шестата година е многу потешко.

Ние во Helen Doron English преку нашите програми наменети за бебиња и деца работиме на целосна стимулација на мозочниот и физичкиот развој на детето и развивање на животни вештини. Ние знаеме дека едно дете е поинтелигентно од неговите врсници не затоа што чита подобро, пишува подобро, учи подобро и знае математика подобро, туку детето е поинтелигентно бидејќи во текот на неговиот мозочен развој добило повеќе стимулација, при што ги има развиено подобро сетилата и стекнато подобри вештини. Како резултат на тоа детето кое гледа подобро
(поголем развој на визуализација) чита подобро, детето кое слуша подобро (има развиено остро чуство за слух заедно со развој на фокус и концетрација) разбира многу подобро, детето кои има подобро развиено вестибуларан апарат се движи подобро. Интелигенцијата е збир на способности и вештини кое детето ги развило кај себе. Сите деца имаат огромен мозочен потенцијал во првите шест години од животот особено бебињата. Секое дете може да постане гениј доколку се правилно стимулира и развие. И не треба да не плаши интелигенцијата на нашите деца бидејќе едно е сигурно Разликата помеѓу едукацијата и интелигенцијата е тоа што интелигенцијата ни овозможува подобар живот – The difference between intelligence And an education is this-That intelligencewill make you a good living.-CHARLES FRANKLIN KETTERING

Од овој месец во нашите Helen Doron Early English низ Македонија ја воведовме и најубавата програма за за бебиња и мали деца од 3месеци – 24 месеци Baby Best Start која е им нуди на децата одлична можност за равој и стимулација, а содржи:
– Рано изучување на англискиот јазик на принцип на мајчин јазик со што се создаваат билингвали деца кој и англискиот јазик ќе го разбираат и зборуваат како мајчин јазик со течна и слободна комуникација и природен акцент. Овој дел од програмата е исполнет со
1. Музика – 25 песнички специјално дизајнирани со посебен ритам и рима
2. Бебешки знаци (Baby Sign) – преку овие знаци бебињата научуваат да комуницираат со нивните родители ( а и родителите со нив) на полесен начин пред да прозборат. На тој начин се избегнуваат фурстрациите кај најмалите кога не се во можност да ги изразат своите емоции и потреби на начин на кој родителите можат да ги разберат. Децата кои во најраната возраст се разберени од своите родители и се помалку фурстрирани се емоционално постабилни личности.
3. Римувани сказни за прстите и телото ( Finger-Body Rimyes) преку овој дел децата го збогатуваат својот речник, им се развива способноста за имагинација, за раскажување и подобро изразување. Децата ги обожаваат.
– Физички развој
Развој на вестабуларниот апарат кој му овозможува на детето поголема физичка стабилност, поголема ориентација, полесно движење и поордување и поголема координација со сите делови од телото.
– Ментален развој
Равој на визуализацијата кај децата, развој на креативноста, слободното размислување и излегување надвор границите на кутијата, развој на логиката.

– Емоционален развој
Baby’s Best Start програмот е наменет за бебиња и за навните родители. Тие се заедно на на часовите и заедно учествуваат во сите активности преку кои се гради и зголемува врската помеѓу родителот и детето, која е основна за изградување на емоционално стабилна личност. Во овој порграм има и дел за едукација на родителите која им овозможува да го разберат развојот на детето, како да му дадат поголемо разбирање и стимулација на детето и надвор од нашите центри.
Кога родителите разбираат како се развиваат своите деца, тие можат да станат најдобрите учители на своите бебиња. Најдобро од сè, оваа весела програмата е што им овозможува на родители и деца заеднички активности, создавање на доживотно учење и врска на љубов.

НАВИСТИНА ДОБАР ПОЧЕТОК НА ВАШЕТО ДЕТЕ!

Повеќе детали за Helen Doron English методот може да добиете доколку не посетите во еден од нашите 10 училишни центри во Македонија и дојдете на еден бесплатен демо час заедно со вашето дете.

Закажете бесплатен ДЕМО час во центарот најблиску до вас

Helen Doron Aerodrom – 078 219498
Helen Doron Karpos – 070 323 525
Helen Doron Centar – 072 236 356
Helen Doron Kapistec – 077 711 991
Helen Doron Kisela Voda – 070 306 297
Helen Doron Bitola – 075 232 778
Helen Doron Tetovo – 075 224 242
Helen Doron Stip – 078 757 455
Helen Doron Strumica – 071 242 476
Helen Doron Radovis – 075 236 220