fbpx
 
 
Македонија
 

Билингвализмот ја подобрува функцијата на мозокот

 

bil

Helen Doron English е изградено врз основа на една уникатна методологија со која децата го учат англискиот јазик како мајчин јазик, започнувајќи уште од најраната возраст, кога детето е веќе подготвено да учи.

Мозокот на детето се развива уште од моментот на зачеток. Кога детето ќе се роди тоа е силно поврзано со дишењето, гледањето и фокусирањето. Но и покрај оваа силна поврзаност детето има илјадници, односно милиони, односно билијарди мозочни клетки кои се уште не се поврзани. А со неповрзани мозочни клетки не може ништо да се прави, едноставно не постои воспоставена патека. Се се врти околу поврзаноста. Па како, на кој начин се поврзуваат мозочните клетки? Одговорот е со помош на стимуланси. Со стимулансите, мозочните клетки започнуваат да се поврзуваат. Колку повеќе стимуланси добиваат, толку побрзо се поврзуваат. Кога еднаш ќе се поврзат, остануваат поврзани за цел живот. Поврзувањата на рана возраст траат засекогаш. Човек никогаш не е премлад за да учи.

Програмите на Helen Doron English започнуваат на возраст од 3 месеци и продолжуваат се до 19 години. Учењето на втор јазик може а и треба да започне уште на рана возраст. Придобивките од тоа се многу значајни за детето.

Постои огромно количество на достапни информации во врска со бескрајните придобивки на билингвализмот. Еве некои од статиите кои ние ги препорачуваме :

Bilingual Kids are Better at Thinking Outside the Rules

How do Bilingual Infants Separate Their Languages?

The Languages You Speak to Your Bilingual Child

Do Bilingual Infants Have Better Memory?